Merverdiavgift

Sats

  • Skriv ut

Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. På denne siden finner du standardsatsen for mva. Enkelte bransjer og områder har egne satser for mva.

Satsen gjelder for inntektsåret 2013

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Generell sats 25 pst.
Næringsmidler 15 pst.
Persontransport, kinobiletter, utleie av rom, 8 pst.

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.