Merverdiavgift

Sats

  • Skriv ut

Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. På denne siden finner du standardsatsen for mva. Enkelte bransjer og områder har egne satser for mva.

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Generell sats 25 %
Næringsmidler 15 %
Persontransport, kinobilletter, utleie av rom* 10 %

*Persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Ved Stortingets vedtak om merverdiavgift 14. desember 2015 for budsjettåret 2016 ble den reduserte merverdiavgiftssatsen på 8 prosent økt til 10 prosent.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.