Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver

Sats

  • Skriv ut

Fordelen ved rimelig lån i arbeidsforhold blir i dag beskattet ved hjelp av en normrentesats som fastsettes av Skattedirektoratet seks ganger i året.

Satsen gjelder for inntektsåret 2003

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Normalsats for beregning av fordel av lån hos arbeidsgiver 3,5 pst.*


* Fra 1. januar til 30. juni var satsen 6,5 pst.

Fra 1. juli til 31. august var satsen 5 pst.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.