Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver

Sats

  • Skriv ut

Fordelen ved rimelig lån i arbeidsforhold blir i dag beskattet ved hjelp av en normrentesats som fastsettes av Skattedirektoratet seks ganger i året.

Satsen gjelder for inntektsåret 2011

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Fordelen ved rimelig lån i arbeidsforhold blir i dag beskattet ved hjelp av en normrentesats som blir fastsatt av Finansdepartementet.
Periode Sats
Normrente for januar og februar 2011 2,75 prosent
Normrente for mars og april 2011 2,75 prosent
Normrente for mai og juni 2011 2,75 prosent
Normrente for juli og august 2011 2,75 prosent
Normente for september og oktober 2011 2,75 prosent
Normrente for november og desember 2011 2,75 prosent
Finansdepartementet kan fastsette normrenten inntil seks ganger i året: 1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november. Satsen for den kommende perioden skal fastsettes i første uke av den foregående perioden, dvs. at satsen for mars og april blir fastsatt første uke i januar.

Normrenten fastsettes med utgangspunkt i aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 0-3 måneders løpetid i en observasjonsperiode på to måneder med start den 1. i hver av månedene januar, mars, mai, juli, september og november. Etter utgangen av observasjonsperioden følger beregningsperioden på to kalendermåneder. I løpet av den første uken i beregningsperioden fastsetter Finansdepartementet normrenten som skal gjelde for perioden etter utløpet av beregningsperioden.

Normrenten skal bare endres dersom utviklingen i gjennomsnittsrenten tilsier en endring av normrenten på 1/4 prosentpoeng.

Normrenten utgjør gjennomsnittsrenten med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Normrenten avrundes til nærmeste 1/4 prosentpoeng.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.