Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen

Sats

  • Skriv ut

Finansdepartementet beregner normrenten i januar året etter.

Satsen gjelder for inntektsåret 2005

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Metoden for beregning av normrenten etter skatteloven § 8-15 syvende ledd er fastsatt i § 18-15-1 i Finansdepartementets forskrift til skatteloven.

Departementet har beregnet normrenten for inntektsåret 2005 til 3,4 prosent.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.