Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen

Sats

  • Skriv ut

Finansdepartementet beregner normrenten i januar året etter.

Satsen gjelder for inntektsåret 2017

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8-15 sjuende ledd følger av § 8–15–1 i Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven (forskrift 19. november 1999 nr. 1158).

Departementet har beregnet normrenten for inntektsåret 2017 til 1,3 prosent.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.