Rente for beregning av normpris ved avvikende betalingsvilkår

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Etter § 4 i forskrift av 17. desember 1976 nr. 7 om bruk av normpris ved ligningsbehandlingen skal det foretas en justering av normprisen ved salg av olje med kreditt ut over 30 dager. Justeringen foretas med utgangspunkt i rentesatsen for statskasseveksler med 12 måneders løpetid, tillagt 0,5 prosent.

Dagrenten kan dermed beregnes til 0,003 prosent ((0,50 + 0,5) / 365). 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.