Rente for fremføring av underskudd og overskytende friinntekt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2008

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Ved forskrift av 7. januar 2009 nr. 3 har Finansdepartementet beregnet rentesatsen til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum til 4,1 prosent for inntektsåret 2008.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.