Rente for leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2008

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Ved forskrift av 7. januar 2009 nr. 4 har Finansdepartementet beregnet rentesatsen etter forskrift av 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd til 5,4 prosent for inntektsåret 2008.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.