Rente for leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2011

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Gjelder for inntektsåret 2011

Fastsatt av Finansdepartementet 12. januar 2012 i henhold til forskrift 18. august 1998 om
skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd

For inntektsåret 2011 har Finansdepartementet beregnet normrentesatsen etter forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd til 3,5 prosent.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.