Renter ved endring etter vedtak og egenretting

Sats

  • Skriv ut
Har det skjedd en økning i skatte- og avgiftskrav, må du betale renter på økningen. Renten er ment å kompensere for den likviditetsfordel som du har hatt. Tilsvarende får du rentegodtgjørelse dersom det skjer en nedsettelse av ditt skatte- og avgiftskrav.

Satsen gjelder for inntektsåret 2018

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Rentesatsen på økning i skatte- og avgiftskrav tilsvarer Norges Banks styringsrente pr. 1. januar pluss et prosentpoeng.

Rentesatsen på tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt eller avgift tilsvarer Norges Banks styringsrente pr. 1. januar.

Rentetyper1. januar 2018
Skattebetalingsloven § 11-2 Renter ved økning av skatte- og avgiftskrav 1,50 %
Skattebetalingsloven § 11-4 Renter ved nedsettelse av skatte- og avgiftskrav 0,50 %

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.