Renter ved endring etter vedtak og egenretting

Sats

  • Skriv ut
Har det skjedd en økning i skatte- og avgiftskrav, må du betale renter på økningen. Renten er ment å kompensere for den likviditetsfordel som du har hatt. Tilsvarende får du rentegodtgjørelse dersom det skjer en nedsettelse av ditt skatte- og avgiftskrav.

Satsen gjelder for inntektsåret 2009

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Har det skjedd en økning i skatte- og avgiftskrav, må du betale renter på økningen.

Har det skjedd en nedsettelse i ditt skatte- og avgiftskrav, får du renter på det nedsatte beløpet-

Rentetyper 1. januar 2009
§ 11-2 Renter ved økning av skatte- og avgiftskrav 4 %
§ 11-4 Renter ved nedsettelse av skatte- og avgiftskrav 3 %

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.