Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2002

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Mange lønnstakere og pensjonister får sitt skatteoppgjør i juni, resten får det i oktober sammen med de næringsdrivende.
Næringsdrivende får skatteoppgjøret i oktober.

Skatteoppgjøret i juni

Skatteoppgjøret i juni gjelder bare lønnstakere og pensjonister.

Restskatt
Rentetillegget på restskatt er 4,5 prosent.
Restskatt under 100 kroner blir ikke krevd inn.

Restskatten skal betales til skatteoppkreveren i kommunen.

Fristen for å betale restskatt er tirsdag 20. august. Er restskatten minst 1000 kroner skal den betales i to like terminer: 20. august og 24. september.
NB Du må betale restskatten til rett tid selv om du har klaget på likningen.

Tilgodebeløp
Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret er rentegodtgjørelsen 4 prosent av det som er for mye innbetalt.
Ved for mye innbetalt tilleggsforskudd er rentegodtgjørelsen 0,5 prosent. Rentesatsen for utskrevet forskuddskatt som blir betalt etter 31.12 men innen 30. april, er også 0,5 prosent.

Tilgodebeløp overføres direkte til bankkonto eller via utbetalingskort.

Skatteoppgjøret i oktober

Næringsdrivende og resten av lønnstakerne og pensjonistene får skatteoppgjør i oktober.

Tilleggsforskudd
For tilleggsforskudd eller utskrevet forskuddsskatt som blir betalt innen 30. april, er rentegodtgjørelsen 1,2 prosent.

Tilgodebeløp
Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret er rentegodtgjørelsen 5 prosent av det som er for mye innbetalt.
Tilgodebeløp blir overført direkte til bankkonto eller via utbetalingskort.

Restskatt
Rentetillegget på restskatt er 5 prosent. Rentetillegget for resterende skatt (gjelder aksjeselskap) er 3 prosent (den del av skatten som overstiger en tredel av utliknet skatt). Restskatt under 100 kroner blir ikke krevd inn.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.