Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2004

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Mange lønnstakere og pensjonister får sitt skatteoppgjør i juni, resten får det i oktober sammen med de næringsdrivende.

Skatteoppgjøret i juni

Skatteoppgjøret i juni gjelder bare lønnstakere og pensjonister.

Restskatt
Rentetillegget på restskatt er 2,8 prosent. Restskatt under 100 kroner frafalles. Restskatten skal betales til skatteoppkreveren i kommunen.

Fristen for å betale restskatt er mandag 22. august. Er restskatten minst 1000 kroner skal den betales i to like store terminer: 22. august og 26.september.

NB! Du må betale restskatten til rett tid selv om du har klaget på likningen.

Tilgodebeløp
Ved tilbakebetaling av forskuddstrekk, og av utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt innen utgangen av inntektsåret, godtgjøres renter med 2,5 prosent.

Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 30. april, godtgjøres renter med 0,3 prosent.

Tilgodebeløp overføres direkte til bankkonto eller via utbetalingskort.

Skatteoppgjøret i oktober

Næringsdrivende og resten av lønnstakerne og pensjonistene får skatteoppgjør i oktober.

Restskatt
Rentetillegget på restskatt er 3,1 prosent. Restskatt under 100 kroner frafalles. Restskatten skal betales til skatteoppkreveren i kommunen. Fristen for å betale restskatt er 3 uker etter at skattelisten er kunngjort.

Er restskatten minst 1 000 kroner skal den betales i to like store terminer: 3 uker og 8 uker etter kunngjøringen.

Resterende skatt
Rentetillegget for resterende skatt (gjelder aksjeselskap) er 1,7 prosent (den del av skatten som overstiger en tredjedel av utliknet skatt). Restskatt under 100 kroner frafalles. Resterende skatt skal betales til skatteoppkreveren i kommunen. Fristen for å betale resterende skatt er 3 uker etter at skattelisten er kunngjort.

NB! Du må betale restskatten og resterende skatt til rett tid selv om du har klaget på likningen.

Tilgodebeløp
Ved tilbakebetaling av forskuddstrekk, og av utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt innen utgangen av inntektsåret, godtgjøres renter med 3,1 prosent.

Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 30. april, godtgjøres renter med 0,9 prosent.

For den del av forhåndsskatten som er innbetalt senest 30. april i året etter inntektsåret og som er større enn to tredjedeler av utliknet skatt, godtgjøres  renter med 1,3 prosent.                 

Tilgodebeløp overføres direkte til bankkonto eller via utbetalingskort.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.