Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2007

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Skatteoppgjør i juni

Restskatt
Rentetillegget på restskatt er 3,9 prosent. Restskatt under 100 kroner blir ikke krevd inn.

Tilgodebeløp
Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret, er rentegodtgjørelsen 3,6 prosent av det som er for mye innbetalt.

Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 30. april, godtgjøres renter med 0,5 prosent.

Skatteoppgjør i oktober

Restskatt
Rentetillegget på restskatt er 4,8 prosent. Restskatt under 100 kroner blir ikke krevd inn.

Tilgodebeløp
Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret, er rentegodtgjørelsen 4,5 prosent av det som er for mye innbetalt.

Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 30. april, godtgjøres renter med 1,5 prosent.

Resterende skatt
Rentetillegget for resterende skatt (gjelder aksjeselskap) er 2,4 prosent (den del av utliknet skatt som overstiger innbetalt forhåndsskatt og tillegg til forhåndsskatt).

Resterende skatt skal betales til skatteoppkreveren i kommunen. Fristen for å betale resterende skatt er 3 uker etter at skattelisten er kunngjort.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.