Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2009

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
I forbindelse med skatteoppgjør får du rentegodtgjørelse eller du må betale rentetillegg etter faste rentesatser. Rentesatsene varierer i forhold til når du mottar skatteoppgjøret.
Kravstyper Skatteoppgjøret i juni Skatteoppgjøret i oktober
Restskatt 3,9 % 4,8 %
Restskatt – upersonlige skattytere 2,4 %
Tilgodebeløp 3,6 % 4,5 %
Tilgodebeløp –upersonlige skattytere 1,8 %
Tilleggsforskudd 0,5 % 1,5 %

Tilgodebeløp
Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret.

Restskatt
Restskatt under 100 kroner blir ikke krevd inn.

Tilleggsforskudd
Det godtgjøres renter ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai.

Restskatt for upersonlige skattytere
Restskatt skal betales til skatteoppkreveren i kommunen. Fristen for å betale restskatt er 3 uker etter at skattelisten er kunngjort.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.