Rettsgebyr

Sats

  • Skriv ut
Rettsgebyr er et grunngebyr for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet.

Sats for 2016

Rettsgebyret blir som regel endret 1. januar hvert år. For å se fjorårets tall må du velge 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
 Beløp
½ ganger rettsgebyret kr 512,50
1 rettsgebyr kr 1025
2 ganger rettsgebyret kr 2 050
8 ganger rettsgebyret kr 8 200
15 ganger rettsgebyret kr 15 375

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.