Særfradrag for enslige forsørgere

Sats

  • Skriv ut

Fradraget gjelder deg som mottar utvidet barnetrygd for barn under 18 år som du forsørger. Du regnes som enslig forsørger hvis du er ugift, skilt, separert, enke/enkemann, eller ikke hatt samboer i minst ett år.

Fradraget skal være forhåndsutfylt i skattemeldingen post 3.5.5. Du skal ikke selv endre beløpet i post 3.5.5.

Særfradraget regnes ut av Skatteetaten på bakgrunn av opplysninger fra NAV om hvor mange måneder i løpet av året du har fått utvidet barnetrygd. Ved deling av utvidet barnetrygd fra NAV på grunn av avtale om delt bosted for barnet/barna, får du særfradrag med halv månedssats.

En intern avtale mellom foreldre om deling av særfradraget i tilfeller der utvidet barnetrygd utbetales kun til den ene, fører ikke til at vi deler særfradraget ved skatteberegningen. Særfradrag med halv sats forutsetter at utvidet barnetrygd er delt.

Hvis fradraget er feil eller ikke står i skattemeldingen

Mangler særfradraget i skattemeldingen eller beløpet er feil, og vedtaket er fattet i 2017 med tilbakevirkende kraft for 2016, behøver du ikke foreta deg noe da dette automatisk vil bli rettet. Skyldes mangelen eller feilen andre forhold, må du henvende deg til NAV og be om dokumentasjon som du sender Skatteetaten.

Les mer om særfradraget for enslige forsørgere.

Satsen gjelder for inntektsåret 2014

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Fradraget er på

Per år 48 804 kr
Per måned 

4 067 kr

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.