Særfradrag for usedvanlig store utgifter ved sykdom

Sats

  • Skriv ut

Har du store kostnader på grunn av sykdom, kan du ha rett på særfradrag.

Regelen om særfradrag for store sykdomsutgifter ble opphevet fra og med inntektsåret 2012. En ny ordning er under utredning. Nå gjelder overgangsregler.

Det betyr at du kun kan kreve særfradrag for sykdomsutgifter dersom du fikk særfradrag både for 2010 og 2011.

Les mer om særfradrag for store sykdomsutgifter.

 

Satsen gjelder for inntektsåret 2018

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2017-regler. For inntektsåret 2018 gis særfradrag med 67 % av fradragsberettigede utgifter. 

Det gis etter visse kriterier særfradrag for store sykdomsutgifter når årlige dokumenterte utgifter utgjør minst 9 180 kroner og gjelder varig sykdom eller svakhet hos skattyter selv eller noen han eller hun forsørger. Legeattest må kunne fremlegges på forespørsel. Du må også på forespørsel kunne sannsynliggjøre/dokumentere kostnadene.

Nedre grense* 9 180 kr

 * Det er ingen nedre grense for fradrag for tilsynskostnader som skyldes barns sykdom.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.