Særfradrag for store sykdomsutgifter

Sats

  • Skriv ut

Har du store kostnader på grunn av sykdom, kan du ha rett på særfradrag.

Regelen om særfradrag for store sykdomsutgifter er opphevet fra og med inntektsåret 2012. Det betyr at du kun kan kreve særfradrag for sykdomsutgifter dersom du har fått særfradrag både for 2010 og 2011.

Les mer om særfradrag for store sykdomsutgifter.

Satsen gjelder for inntektsåret 2005

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Nedre grense 9 180 kroner
Øvre grense Ubegrenset


For 2004 ble det gitt fradrag for dokumenterte utgifter mellom 6120 kroner og 9180 kroner med 9180 kroner. Fra 2005 gis det ikke fradrag for utgifter under 9180 kroner. For merutgifter til funksjonshemmede barn kan det fra 2005 likevel gis fradrag for utgifter til tilsyn uavhengig av beløp.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.