Særfradrag for store sykdomsutgifter

Sats

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Har du store kostnader på grunn av sykdom, kan du ha rett på særfradrag.

Regelen om særfradrag for store sykdomsutgifter er opphevet fra og med inntektsåret 2012. Det betyr at du kun kan kreve særfradrag for sykdomsutgifter dersom du har fått særfradrag både for 2010 og 2011.

Les mer om særfradrag for store sykdomsutgifter.

Satsen gjelder for inntektsåret 2017

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2016-regler.

Det gis etter visse kriterier særfradrag for store sykdomsutgifter når årlige dokumenterte utgifter utgjør minst 9 180 kroner og gjelder varig sykdom eller svakhet hos skattyter eller noen han eller hun forsørger.

Nedre grense 9 180 kr

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.