Særfradrag for uførhet

Sats

  • Skriv ut

Reglene om særfradrag for uførhet ble opphevet fra og med inntektsåret 2015.

Satsen gjelder for inntektsåret 2011

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Fra og med 2011 er særfradrag for uførhet økt fra 1 614 kroner per påbegynt måned til 2 667 kroner per påbegynt måned.
Helt særfradrag for uførhet mv. 32 004 kr


Er du uførepensjonist får du særfradrag for uførhet når:

  • Du er minst 2/3 ufør – helt særfradrag
  • Mindre enn 2/3 ufør – halvt særfradrag

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.