Særfradrag for uførhet

Sats

  • Skriv ut

Reglene om særfradrag for uførhet ble opphevet fra og med inntektsåret 2015.

Satsen gjelder for inntektsåret 2014

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Per måned Per år
Helt særfradrag for uførhet  2 667 kroner 32 004 kroner 
Halvt særfradrag for uførhet  1 334 kroner  16 008 kroner 


Er du uførepensjonist, får du særfradrag for uførhet når

  • du er minst 2/3 ufør – helt særfradrag
  • mindre enn 2/3 ufør – halvt særfradrag

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.