Skattefradrag for pensjonsinntekt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2013

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Samlet pensjonsinntekt er grunnlaget for beregningen av skattefradraget. Samlet pensjonsinntekt omfatter all inntekt som skal skattlegges som pensjon. Arbeidsinntekt, kapitalinntekt, fradrag i inntekten og eventuell formue inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

Skattefradraget avkortes når pensjonsinntekten for 2013 overstiger 170 750 kroner.

Skattefradrag for pensjonsinntektBeløp / sats
Maksimalt beløp 30 300 kr
Nedtrapping, trinn 1  
Innslagspunkt 170 750 kr
Sats 15,3 %
Nedtrapping, trinn 2  
Innslagspunkt 259 800 kr
Sats 6 %

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.