Skattefradrag for pensjonsinntekt

Sats

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Satsen gjelder for inntektsåret 2018

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Samlet pensjonsinntekt er grunnlaget for beregningen av skattefradraget. Samlet pensjonsinntekt omfatter i utgangspunktet all inntekt som skal skattlegges som pensjon og uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger. Arbeidsinntekt, kapitalinntekt, fradrag i inntekten og eventuell formue inngår ikke i beregningsgrunnlaget.


Skattefradraget nedtrappes når samlet pensjonsinntekt for 2017 overstiger 188 700 kroner. Skattefradraget blir redusert etter hvor stor del av alderspensjonen fra folketrygden du tar ut (pensjonsgrad). Har du AFP i offentlig sektor og samtidig arbeidsinntekt, blir pensjonen redusert mot arbeidsinntekten. Skattefradraget blir også redusert med samme prosent som pensjonen. Størrelsen på skattefradraget blir beregnet etter antall måneder du har mottatt pensjon. Har du hatt pensjon i 8 måneder, får du skattefradrag for 8 av årets 12 måneder. Skattefradraget reduseres også dersom du har vært bosatt i Norge bare en del av inntektsåret.  Beløpsgrensene reduseres tilsvarende.

Skattefradrag for pensjonsinntektBeløp / sats
Maksimalt beløp 29 950 kr
Nedtrapping, trinn 1  
Innslagspunkt 193 250 kr
Sats 15,3 %
Nedtrapping, trinn 2  
Innslagspunkt 290 700 kr
Sats 6 %

 

Se nærmere om beregning av skattefradrag for pensjonsinntekt her.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.