Skattebegrensning for pensjonister

Sats

  • Skriv ut

Skattebegrensning gis ikke lenger til pensjonister. Se gjeldende satser for særskilt skattefradrag for pensjonsinntekt. Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt kan gis til mottakere av følgende behovsprøvde ytelser fra folketrygden:

Satsen gjelder for inntektsåret 2000

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Skattebegrensningsregelen
for pensjonister mv.
1999 2000
Skattefri nettoinntekt
Enslig 71 800 kr 73 800 kr
Ektepar 117 500 kr 120 600 kr
Formuestillegget
Sats 3,0 pst. 2,0 pst.
Grense 200 000 kr 200 000 kr
Avtrappingssats 55,0 pst. 55,0 pst.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.