Skattebegrensning for pensjonister

Sats

  • Skriv ut

Skattebegrensning gis ikke lenger til pensjonister. Se gjeldende satser for særskilt skattefradrag for pensjonsinntekt. Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt kan gis til mottakere av følgende behovsprøvde ytelser fra folketrygden:

Satsen gjelder for inntektsåret 2006

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Avtrappingssats 55,0 pst.
Skattefri nettoinntekt
Enslig 95 300 kr
Ektepar 156 300 kr
Formuestillegget
Sats 2,0 pst.
Grense 200 000 kr

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.