Skattebegrensning for pensjonister

Sats

  • Skriv ut

Skattebegrensning gis ikke lenger til pensjonister. Se gjeldende satser for særskilt skattefradrag for pensjonsinntekt. Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt kan gis til mottakere av følgende behovsprøvde ytelser fra folketrygden:

Satsen gjelder for inntektsåret 2007

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Avtrappingssats 55 pst.
Skattefri nettoinntekt
Enslig 99 600 kr
Ektepar 163 300 kr
Formuestillegget
Sats 1,5 pst.
Grense 200 000 kr

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.