Skattebegrensning for pensjonister

Sats

  • Skriv ut

Skattebegrensning gis ikke lenger til pensjonister. Se gjeldende satser for særskilt skattefradrag for pensjonsinntekt. Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt kan gis til mottakere av følgende behovsprøvde ytelser fra folketrygden:

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Overgangsstønad

  • enslig mor eller far dersom overgangsstønaden er innvilget 31. mars 2014 eller tidligere
  • tidligere familiepleier
  • gjenlevende ektefelle

Etterlattepensjon

  • pensjon til familiepleiere

 

om dette gjelder deg så kan du finne gjeldende satser og regelverk for skattebegrensning for mottakere av behovsprøvde tjenester her

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.