Skjermingsrente for ekstra skatt på lån

Sats

  • Skriv ut

Dersom en person gir et lån til et selskap som omfattes av aksjonær- og deltakermodellen, skal det beregnes en ekstraskatt på lånerenter utover et visst nivå (skjermingsrenten).

Satsen gjelder for inntektsåret 2013

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) fastsettes av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som publiseres av Norges Bank de datoene som følger av Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-22-4.

TidsperiodeSats
Skjermingsrente for januar og februar 2013 1,1 pst
Skjermingsrente for mars og april 2013 1,1 pst
Skjermingsrente for mai og juni 2013 1,1 pst
Skjermingsrente for juli og august 2013 1,1 pst
Skjermingsrente for september og oktober 2013 1,1 pst
Skjermingsrente for november og desember 2013 1,1 pst

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.