Skjermingsrente for ekstra skatt på lån

Sats

  • Skriv ut

Dersom en person gir et lån til et selskap som omfattes av aksjonær- og deltakermodellen, skal det beregnes en ekstraskatt på lånerenter utover et visst nivå (skjermingsrenten).

Satsen gjelder for inntektsåret 2015

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) fastsettes av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som publiseres av Norges Bank de datoene som følger av Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-22-4.

TidsperiodeSats
Skjermingsrente for november og desember 2015 0,5%
Skjermingsrente for september og oktober 2015 0,8%
Skjermingsrente for juli og august 2015 0,8%
Skjermingsrente for mai og juni 2015 0,8 %
Skjermingsrente for mars og april 2015 0,8 %
Skjermingsrente for januar og februar 2015 0,8 %

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.