Skjermingsrente for aksjer og enkeltpersonforetak

Sats

  • Skriv ut

Skjermingsrenten brukes ved beregning av fradrag i skattepliktige aksjeinntekter og inntekter fra ansvarlige selskap, samt personinntekten for næringsdrivende.

Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret, dvs. at skjermingsrenten for 2017 først blir fastsatt i januar 2018. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler.

Satsen gjelder for inntektsåret 2008

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Skjermingsrente for inntektsåret 2008, jf skatteloven § 10-12 annet ledd, § 10-42 femte ledd og § 12-12 tredje ledd
I henhold til skatteloven § 10-12 annet ledd og FSFIN § 10-12-1 annet ledd, § 10-42-1 og § 12-12-10 første ledd skal Skattedirektoratet beregne og kunngjøre renten for det enkelte inntektsår i januar i året etter inntektsåret.

Skjermingsrente – aksjonærmodellen og deltakermodellen

Utgangspunktet for beregningen av skjermingsrenten er aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den er publisert av Norges Bank. for 2008 var den 5,24 prosent. Nedjustert og avrundet til nærmeste tiendedels prosentpoeng settes skjermingsrenten for inntektsåret 2008 til 3,8 prosent.

Maksimal skjermingsrente – foretaksmodellen

Utgangspunktet for beregningen av maksimal skjermingsrente er aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den er publisert av Norges Bank. for 2008 var den 5,24 prosent. I henhold til FSFIN § 12-12-10 første ledd skal renten ikke nedjusteres, men avrundes til nærmeste tiendedels prosentpoeng. Maksimal skjermingsrente settes for inntektsåret 2008 til 5,2 prosent.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.