Skjermingsrente for aksjer og enkeltpersonforetak

Sats

  • Skriv ut

Skjermingsrenten brukes ved beregning av fradrag i skattepliktige aksjeinntekter og inntekter fra ansvarlige selskap, samt personinntekten for næringsdrivende.

Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret, dvs. at skjermingsrenten for 2017 først blir fastsatt i januar 2018. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler.

Satsen gjelder for inntektsåret 2011

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Skjermingsrenten blir fastsatt av Finansdepartementet i januar året etter inntektsåret, dvs. at skjermingsrenten for 2011 først blir fastsatt i januar 2012. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler.

I henhold til skatteloven §§ 10-12, 10-42 og 12-12 skal Skattedirektoratet beregne og kunngjøre renten for det enkelte inntektsår i januar i året etter inntektsåret.

Skjermingsrente for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv.

Utgangspunktet for beregning av skjermingsrenten er aritmetisk gjennsomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den er publisert av Norges Bank. For 2011 var den 2,13 prosent. Nedjustert med 28 prosent og avrundet til nærmeste tiendedels prosentpoeng settes skjermingsrente for inntektsåret 2011 til 1,5 prosent.

Maksimal skjermingsrente for enkeltpersonforetak

Utgangspunktet for beregning av skjermingsrenten er aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den er publisert av Norges Bank. For 2011 var den 2,13 prosent. I henhold til FSFIN § 12-12-10 første ledd skal renten ikke nedjusteres, men avrundes til nærmeste tiendedels prosentpoeng. Maksimal skjermingsrente settes for inntektsåret 2011 til 2,1 prosent.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.