Skjermingsrente for aksjer og enkeltpersonforetak

Sats

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Skjermingsrenten brukes ved beregning av fradrag i skattepliktige aksjeinntekter og inntekter fra ansvarlige selskap, samt personinntekten for næringsdrivende.

Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret, dvs. at skjermingsrenten for 2017 først blir fastsatt i januar 2018. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler.

Satsen gjelder for inntektsåret 2017

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Skjermingsrente for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv.

Utgangspunktet for beregningen av skjermingsrente er aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den er publisert av Norges Bank. For 2017 var renten 0,40 prosent. Den publiserte renten skal tillegges 0,5 prosent for å fastsette beregningsgrunnlaget, som da blir 0,90 prosent. Beregningsgrunnlaget nedjusteres med satsen for alminnelig inntekt, 24 prosent og avrundes til nærmeste tiendedels prosentpoeng. Skjermingsrenten for inntektsåret 2017 er etter dette beregnet til 0,7 prosent.

Maksimal skjermingsrente for enkeltpersonforetak

Utgangspunktet for beregning av skjermingsrenten for enkelpersonforetak er aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den er publisert av Norges Bank. For 2017 var den 0,40 prosent. Renten skal tillegges 0,5 prosent. I henhold til FSFIN 12-12-10 første ledd skal renten ikke nedjusteres, men avrundes til nærmeste tiendels prosentpoeng. Maksimal skjermingsrente for enkeltpersonforetak settes for inntektsåret 2017 til 0,9 prosent.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.