Barnepass - dagmammaer som passer barn i eget hjem

Sats

  • Skriv ut

Dagmammer som passer barn i eget hjem kan kreve standardfradrag for utgifter til mat, slitasje, renhold, oppvarming mv. i stedet for fradrag for faktiske utgifter i barnepassvirksomheten.

Satsen gjelder for inntektsåret 2011

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Dagmammer som passer barn i eget hjem får standardfradrag for utgifter til mat, slitasje, renhold, oppvarming mv.
Standardfradrag for dagmammaer: kr 1 000

Satsen for 2012 blir fastsatt i november 2012.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.