Barnepass - dagmammaer som passer barn i eget hjem

Sats

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Dagmammer som passer barn i eget hjem kan kreve standardfradrag for utgifter til mat, slitasje, renhold, oppvarming mv. i stedet for fradrag for faktiske utgifter i barnepassvirksomheten.

Satsen gjelder for inntektsåret 2018

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Passer du andres barn i ditt hjem i dagmammavirksomhet, vil en del av vederlaget fra foreldrene regnes som utgiftsgodtgjørelse som skal trekkes fra ved beregning av skattepliktig inntekt i selvangivelsen og ved skatteberegningen.

Du kan kreve et standardfradrag i inntekten i stedet for fradrag for faktiske driftsutgifter. Standardfradraget skal utgjøre 50 prosent av vederlaget for barnepass (foreldrebetalingen), men høyst 1 204 kroner per måned for hvert barn. Standardfradraget skal dekke dine ekstra kostnader til kost, renhold, oppvarming, utflukter, slitasje på inventar med videre.

Maksimalt standardfradrag for barnepasser: 1 204 kroner

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.