Toppskatt

Sats

  • Skriv ut
Toppskatten er en inntektsskatt til staten og beregnes av personinntekt. Det vil si brutto arbeids- og pensjonsinntekter over et visst beløp. Du skal betale toppskatt av personinntekten for den del av inntekten som overstiger et årlig fastsatt fribeløp.

Satsen gjelder for inntektsåret 2015

Trenger du satser i forbindelse med selvangivelsen, må du se på 2014

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Satsene for inntektsåret benyttes i selvangivelsen og skatteberegningen.


Med likningsåret mener vi året etter inntektsåret og hvor selvangivelsen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Toppskatt
 SatsInntekt fra
Fribeløp    
Skatteklasse 1 og 2 0 % 0 kr
Trinn 1    
Skatteklasse 1 og 2 9,0 % * 550 550 kr
Trinn 2    
Skatteklasse 1 og 2 12,0 % 885 600 kr

* For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 % i trinn 1.

Om trinnene
Toppskatten består av to trinn. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og det andre trinnet inntekt over dette. Prosentsatsen er forskjellig for hvert trinn.