Toppskatt

Sats

  • Skriv ut

Toppskatten er en inntektsskatt til staten og beregnes av personinntekt. Det vil si brutto arbeids- og pensjonsinntekter over et visst beløp. Du skal betale toppskatt av personinntekten for den del av inntekten som overstiger et årlig fastsatt fribeløp.

Fra inntektsåret 2016 erstattes toppskatten av trinnskatt. For selvangivelsen du leverer nå for 2015 er det fremdeles regler for toppskatt som gjelder.

Satsen gjelder for inntektsåret 2000

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Toppskatt 1999 2000
1. trinn
Sats 13,5 pst.* 13,5 pst.*
Innslagspunkt, klasse 1 269 100 kr 277 800 kr
Innslagspunkt, klasse 2 318 600 kr 329 000 kr
2. trinn, nytt fra 2000
Sats - 19,5 pst.
Innslagspunkt, klasse 1 - 762 700
Innslagspunkt, klasse 2 - 762 700
*) For Nord-Troms og Finnmark er satsen 9,5 pst.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.