Toppskatt

Sats

  • Skriv ut

Toppskatten er en inntektsskatt til staten og beregnes av personinntekt. Det vil si brutto arbeids- og pensjonsinntekter over et visst beløp. Du skal betale toppskatt av personinntekten for den del av inntekten som overstiger et årlig fastsatt fribeløp.

Fra inntektsåret 2016 erstattes toppskatten av trinnskatt. For selvangivelsen du leverer nå for 2015 er det fremdeles regler for toppskatt som gjelder.

Satsen gjelder for inntektsåret 2006

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Sats Inntekt fra
Trinn 1
Skatteklasse 1 og 2 9,0 pst. 394 000
Trinn 2
Skatteklasse 1 og 2 12,0 pst 750 000 kr


Skattesystemet har to klasser. De fleste skattyterne liknes i klasse 1. Enslige foreldre og ektepar har muligheten til å bli liknet i klasse 2 for inntekt.

For skattytere bosatt i Nord-Troms og Finnmark er satsen i trinn 1 i toppskatten 7 pst. i 2006. Trinn 2 gjelder også for skattytere bosatt i Nord-Troms og Finnmark.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.