Toppskatt

Sats

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Toppskatten er en inntektsskatt til staten og beregnes av personinntekt. Det vil si brutto arbeids- og pensjonsinntekter over et visst beløp. Du skal betale toppskatt av personinntekten for den del av inntekten som overstiger et årlig fastsatt fribeløp.

Fra inntektsåret 2016 erstattes toppskatten av trinnskatt. For selvangivelsen du leverer nå for 2015 er det fremdeles regler for toppskatt som gjelder.

Satsen gjelder for inntektsåret 2015

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Toppskatt
 SatsInntekt fra
Fribeløp    
Skatteklasse 1 og 2 0 % 0 kr
Trinn 1    
Skatteklasse 1 og 2 9,0 % * 550 550 kr
Trinn 2    
Skatteklasse 1 og 2 12,0 % 885 600 kr

* For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 % i trinn 1.

Om trinnene
Toppskatten består av to trinn. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og det andre trinnet inntekt over dette. Prosentsatsen er forskjellig for hvert trinn.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.