Trekktabeller i tekstformat

Sats

  • Skriv ut

Tabellene kan benyttes av arbeidsgivere ved test av skattetrekk i lønnssystem.

Satsen gjelder for inntektsåret 2018

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Her kan du også skrive ut den enkelte tabell dersom du har behov for det

Trekktabellene for 2018

Trekktabellene for 2018 er lagt ut samlet i én tekstfil som inneholder alle tabellene.

Er du arbeidsgiver og har spørsmål om trekktabellene, send en e-post til forskudd@skatteetaten.no. Andre kan ta kontakt her

Se også program for beregning av skattetrekk.

Trekktabellene har fem kolonner. De inneholder:

Kolonne 1 (A) Tabellnummer 4 posisjoner
Kolonne 2 (B)

Trekkperiode:
1: måned 
2: 14 dager 
3: uke
4: 4 dager
5: 3 dager
6: 2 dager 
7: 1 dag

1 posisjon

Kolonne 3 (C) Tabelltype
0: Lønn
1: Pensjon
1 posisjon
Kolonne 4 (D) Trekkgrunnlag 5 posisjoner
Kolonne 5 (E) Trekk 5 posisjoner

Oversikt over tabelltrinnene

Vedlegg

Tabellene for 2018

 Alle tabellene i en tekst-fil, pakket i en zip-fil

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.