Trekktabeller i tekstformat

Sats

  • Skriv ut

Tabellene kan benyttes av arbeidsgivere ved test av skattetrekk i lønnssystem.

Satsen gjelder for inntektsåret 2004

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

NB. Disse tabellene gjelder inntektsåret 2004, og kan ikke benyttes for 2005. Disse finner du her: Trekktabeller for 2005

Trekktabellene for 2004 er lagt ut som én tekstfil i tillegg til en fil for hvert tabellnummer. Har du spørsmål eller kommentarer, send en e-post til forskudd@skatteetaten.no.

Trekktabellene har fem kolonner. De inneholder:

Kolonne 1 (A) Tabellnummer 4 posisjoner
Kolonne 2 (B)

Trekkperiode:
1: måned
2: 14 dager
3: uke
4: 4 dager
5: 3 dager
6: 2 dager
7: 1 dag

1 posisjon

Kolonne 3 (C) Tabelltype
0: Lønn
1: Pensjon
1 posisjon
Kolonne 4 (D) Trekkgrunnlag 5 posisjoner
Kolonne 5 (E) Trekk 5 posisjoner


Oversikt over tabelltrinnene

Vedlegg

Vil du laste ned og lagre en eller flere av filene, høyreklikker du med musen på ønsket fil og velger Lagre mål som...

 Alle tabellene i tekstformat (3.4mb)

 Alle tabellene pakket i en zip-fil (1mb)

Tabellene på hver sin fil:

 Trekktabell 7100

 Trekktabell 7101

 Trekktabell 7102

 Trekktabell 7103

 Trekktabell 7104

 Trekktabell 7105

 Trekktabell 7106

 Trekktabell 7107

 Trekktabell 7108

 Trekktabell 7109

 Trekktabell 7110

 Trekktabell 7111

 Trekktabell 7112

 Trekktabell 7113

 Trekktabell 7114

 Trekktabell 7115

 Trekktabell 7116

 Trekktabell 7117

 Trekktabell 7120

 Trekktabell 7121

 Trekktabell 7122

 Trekktabell 7123

 Trekktabell 7124

 Trekktabell 7125

 Trekktabell 7126

 Trekktabell 7127

 Trekktabell 7128

 Trekktabell 7129

 Trekktabell 7130

 Trekktabell 7131

 Trekktabell 7200

 Trekktabell 7201

 Trekktabell 7202

 Trekktabell 7203

 Trekktabell 7204

 Trekktabell 7205

 Trekktabell 7206

 Trekktabell 7207

 Trekktabell 7208

 Trekktabell 7209

Trekktabell 7210

Trekktabell 7211

Trekktabell 7212

Trekktabell 7213

Trekktabell 7214

Trekktabell 7215

Trekktabell 7216

Trekktabell 7217

Trekktabell 7220

Trekktabell 7221

Trekktabell 7222

Trekktabell 7223

Trekktabell 7224

Trekktabell 7225

Trekktabell 7226

Trekktabell 7227

Trekktabell 7228

Trekktabell 7229

Trekktabell 7230

Trekktabell 7231

Trekktabell 7300

Trekktabell 7350

Trekktabell 7400

Trekktabell 7450

Trekktabell 7500

Trekktabell 7550

Trekktabell 7600

Trekktabell 7650

Trekktabell 7700

Trekktabell 7800

Trekktabell 6300

Trekktabell 6350

Trekktabell 6400

Trekktabell 6450

Trekktabell 6500

Trekktabell 6550

Trekktabell 6600

Trekktabell 6650

Trekktabell 6700

 Trekktabell 6800

Trekktabell 0100

Trekktabell 0101

Trekktabell 0200

Trekktabell 0201

Trekktabell 7150

Trekktabell 7160

Trekktabell 7170

Trekktabell 7250

Trekktabell 7260

Trekktabell 7270

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.