Trekktabeller i tekstformat

Sats

  • Skriv ut

Tabellene kan benyttes av arbeidsgivere ved test av skattetrekk i lønnssystem.

Satsen gjelder for inntektsåret 2015

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Trekktabellene for 2015 er lagt ut samlet i én tekstfil som inneholder alle tabellene (denne finnes også i en zip'et versjon). De er lagt ut hver for seg, med én fil for hver trekktabell (det finnes også en zip-fil der alle er samlet). Er du arbeidsgiver og har spørsmål om trekktabellene, send en e-post til forskudd@skatteetaten.no. Andre kan ta kontakt her

Trekktabellene har fem kolonner. De inneholder:

Kolonne 1 (A) Tabellnummer 4 posisjoner
Kolonne 2 (B)

Trekkperiode:
1: måned
2: 14 dager
3: uke
4: 4 dager
5: 3 dager
6: 2 dager
7: 1 dag

1 posisjon

Kolonne 3 (C) Tabelltype
0: Lønn
1: Pensjon
1 posisjon
Kolonne 4 (D) Trekkgrunnlag 5 posisjoner
Kolonne 5 (E) Trekk 5 posisjoner

Oversikt over tabelltrinnene

Vedlegg

Vil du laste ned og lagre en eller flere av filene, høyreklikker du med musen på ønsket fil og velger Lagre mål som...

Tabellene samlet

 Alle tabellene i en tekst-fil, pakket i en zip-fil (2 Mb)

 Alle tabellene i en tekst-fil  (8 Mb)

Tabellene hver for seg

 Hver tabell i en egen tekst-fil, alle filene pakket i en zip-fil (2 Mb)

Hver tabell i sin egen tekst-fil (hver fil mellom 70 og 150 Kb):

 Trekktabell 0100

 Trekktabell 0101

 Trekktabell 0200

 Trekktabell 0201

 Trekktabell 6300

 Trekktabell 6350

 Trekktabell 6400

 Trekktabell 6450

 Trekktabell 6500

 Trekktabell 6550

 Trekktabell 6600

 Trekktabell 6650

 Trekktabell 6700

 Trekktabell 6800

 Trekktabell 7100

 Trekktabell 7101

 Trekktabell 7102

 Trekktabell 7103

 Trekktabell 7104

 Trekktabell 7105

 Trekktabell 7106

 Trekktabell 7107

 Trekktabell 7108

 Trekktabell 7109

 Trekktabell 7110

 Trekktabell 7111

 Trekktabell 7112

 Trekktabell 7113

 Trekktabell 7114

 Trekktabell 7115

 Trekktabell 7116

 Trekktabell 7117

 Trekktabell 7118

 Trekktabell 7119

 Trekktabell 7120

 Trekktabell 7121

 Trekktabell 7122

 Trekktabell 7123

 Trekktabell 7124

 Trekktabell 7125

 Trekktabell 7126

 Trekktabell 7127

 Trekktabell 7128

 Trekktabell 7129

 Trekktabell 7130

 Trekktabell 7131

 Trekktabell 7132

 Trekktabell 7133

 Trekktabell 7150

 Trekktabell 7160

 Trekktabell 7170

 Trekktabell 7200

 Trekktabell 7201

 Trekktabell 7202

 Trekktabell 7203

 Trekktabell 7204

 Trekktabell 7205

 Trekktabell 7206

 Trekktabell 7207

 Trekktabell 7208

 Trekktabell 7209

 Trekktabell 7210

 Trekktabell 7211

 Trekktabell 7212

 Trekktabell 7213

 Trekktabell 7214

 Trekktabell 7215

 Trekktabell 7216

 Trekktabell 7217

 Trekktabell 7218

 Trekktabell 7219

 Trekktabell 7220

 Trekktabell 7221

 Trekktabell 7222

 Trekktabell 7223

 Trekktabell 7224

 Trekktabell 7225

 Trekktabell 7226

 Trekktabell 7227

 Trekktabell 7228

 Trekktabell 7229

 Trekktabell 7230

 Trekktabell 7231

 Trekktabell 7232

 Trekktabell 7233

 Trekktabell 7250

 Trekktabell 7260

 Trekktabell 7270

 Trekktabell 7300

 Trekktabell 7350

 Trekktabell 7400

 Trekktabell 7450

 Trekktabell 7500

 Trekktabell 7550

 Trekktabell 7600

 Trekktabell 7650

 Trekktabell 7700

 Trekktabell 7800

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.