Trekktabeller i tekstformat

Sats

  • Skriv ut

Tabellene kan benyttes av arbeidsgivere ved test av skattetrekk i lønnssystem.

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

 

 

Trekktabellene for 2016

Trekktabellene for 2016 er lagt ut samlet i én tekstfil som inneholder alle tabellene (denne finnes også i en zip'et versjon). De er lagt ut hver for seg, med én fil for hver trekktabell (det finnes også en zip-fil der alle er samlet). Er du arbeidsgiver og har spørsmål om trekktabellene, send en e-post til forskudd@skatteetaten.no. Andre kan ta kontakt her

Se også dokumentasjon og program for beregning av skattetrekk, inntektsårene 2015 og 2016.

Trekktabellene har fem kolonner. De inneholder:

Kolonne 1 (A) Tabellnummer 4 posisjoner
Kolonne 2 (B)

Trekkperiode:
1: måned
2: 14 dager
3: uke
4: 4 dager
5: 3 dager
6: 2 dager
7: 1 dag

1 posisjon

Kolonne 3 (C) Tabelltype
0: Lønn
1: Pensjon
1 posisjon
Kolonne 4 (D) Trekkgrunnlag 5 posisjoner
Kolonne 5 (E) Trekk 5 posisjoner

Oversikt over tabelltrinnene

Vedlegg

Vil du laste ned og lagre en eller flere av filene, høyreklikker du med musen på ønsket fil og velger Lagre mål som...

Tabellene for 2016 samlet

 Alle tabellene i en tekst-fil, pakket i en zip-fil (2 Mb)

 Alle tabellene i en tekst-fil  (8 Mb)

Tabellene for 2016 hver for seg

 Hver tabell i en egen tekst-fil, alle filene pakket i en zip-fil (2 Mb)

Hver tabell i sin egen tekst-fil (hver fil mellom 70 og 150 Kb):

0100.txt

0101.txt

0200.txt

0201.txt

6300.txt

6350.txt

6400.txt

6450.txt

6500.txt

6550.txt

6600.txt

6650.txt

6700.txt

6800.txt

7100.txt

7101.txt

7102.txt

7103.txt

7104.txt

7105.txt

7106.txt

7107.txt

7108.txt

7109.txt

7110.txt

7111.txt

7112.txt

7113.txt

7114.txt

7115.txt

7116.txt

7117.txt

7118.txt

7119.txt

7120.txt

7121.txt

7122.txt

7123.txt

7124.txt

7125.txt

7126.txt

7127.txt

7128.txt

7129.txt

7130.txt

7131.txt

7132.txt

7133.txt

7150.txt

7160.txt

7170.txt

7200.txt

7201.txt

7202.txt

7203.txt

7204.txt

7205.txt

7206.txt

7207.txt

7208.txt

7209.txt

7210.txt

7211.txt

7212.txt

7213.txt

7214.txt

7215.txt

7216.txt

7217.txt

7218.txt

7219.txt

7220.txt

7221.txt

7222.txt

7223.txt

7224.txt

7225.txt

 7226.txt

 7227.txt

 7228.txt

 7229.txt

 7230.txt

 7231.txt

 7232.txt

 7233.txt

 7250.txt

 7260.txt

 7270.txt

 7300.txt

 7350.txt

 7400.txt

 7450.txt

 7500.txt

 7550.txt

7600.txt

7650.txt

7700.txt

7800.txt

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.