Trekktabeller i tekstformat

Sats

  • Skriv ut

Tabellene kan benyttes av arbeidsgivere ved test av skattetrekk i lønnssystem.

Satsen gjelder for inntektsåret 2017

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Her kan du også skrive ut den enkelte tabell dersom du har behov for det

 

Trekktabellene for 2017

Trekktabellene for 2017 er lagt ut samlet i én tekstfil som inneholder alle tabellene (denne finnes også i en zip'et versjon). Er du arbeidsgiver og har spørsmål om trekktabellene, send en e-post til forskudd@skatteetaten.no. Andre kan ta kontakt her

Se også dokumentasjon og program for beregning av skattetrekk, inntektsårene 2016 og 2017.

Trekktabellene har fem kolonner. De inneholder:

Kolonne 1 (A) Tabellnummer 4 posisjoner
Kolonne 2 (B)

Trekkperiode:
1: måned
2: 14 dager
3: uke
4: 4 dager
5: 3 dager
6: 2 dager
7: 1 dag

1 posisjon

Kolonne 3 (C) Tabelltype
0: Lønn
1: Pensjon
1 posisjon
Kolonne 4 (D) Trekkgrunnlag 5 posisjoner
Kolonne 5 (E) Trekk 5 posisjoner

Oversikt over tabelltrinnene

Vedlegg

Tabellene for 2017 samlet

 Alle tabellene i en tekst-fil, pakket i en zip-fil (2 Mb)

 Alle tabellene i en tekst-fil  (8 Mb)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.