Trygdeavgift

Sats

  • Skriv ut

Trygdeavgiften er med på å finansiere folketrygden. Trygdeavgiften beregnes av personinntekten.

Satsen gjelder for inntektsåret 2018

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
 Sats
Lønnsinntekt, sykepenger osv. (personer i alderen 17 til 69 år)   8,2 %
Lønn og næringsinntekt (personer yngre enn 17 år og eldre enn 69 år)  5,1 %

Primærnæringsinntekt innenfor fiske, fangst / barnepass*

8,2 %
Annen næringsinntekt  11,4 %
Pensjonsinntekt osv. 5,1 %
Nedre grense i personinntekten/grunnlaget for å beregne trygdeavgift  54 650 kr
Avgiften utgjør aldri mer enn 25 prosent av den delen av personinntekten/grunnlaget som overstiger 54 650 kroner

* Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. 

Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.