Trygdeavgift

Sats

  • Skriv ut

Trygdeavgiften er med på å finansiere folketrygden. Trygdeavgiften beregnes av personinntekten.

Satsen gjelder for inntektsåret 2000

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Trygdeavgift av: 1999 2000
Lønnsinntekt 7,8 pst. 7,8 pst.
Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske 7,8 pst. 7,8 pst.
Annen næringsinntekt 10,7 pst. 10,7 pst.
Pensjonsinntekt mv. 3,0 pst. 3,0 pst.
Nedre grense 21 400 kr 22 200 kr
Opptrappingssats 25,0 pst. 25,0 pst.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.