Trygdeavgift

Sats

  • Skriv ut

Trygdeavgiften er med på å finansiere folketrygden. Trygdeavgiften beregnes av personinntekten.

Satsen gjelder for inntektsåret 2001

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Sats

Lønnsinntekt

7,8 pst.

Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske

7,8 pst.

Annen næringsinntekt

10,7 pst.

Pensjonsinntekt mv.

3,0 pst.

Nedre grense

22 200 kr

Opptrappingssats

25 pst.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.