Trygdeavgift

Sats

  • Skriv ut

Trygdeavgiften er med på å finansiere folketrygden. Trygdeavgiften beregnes av personinntekten.

Satsen gjelder for inntektsåret 2007

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Sats
Lønnsinntekt 7,8 pst.
Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske 7,8 pst.
Annen næringsinntekt 10,7 pst.
Pensjonsinntekt mv. 3,0 pst.
Nedre grense for å betale trygdeavgift
Opptrappingssats

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.