Trygdeavgift

Sats

  • Skriv ut

Trygdeavgiften er med på å finansiere folketrygden. Trygdeavgiften beregnes av personinntekten.

Satsen gjelder for inntektsåret 2012

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Trygdeavgiften er med på å finansiere folketrygden. Trygdeavgiften beregnes av personinntekten.
Sats
Lønnsinntekt 7,8 %
Primærnæringsinntekt * 11 % *
Annen næringsinntekt 11 %
Pensjonsinntekt mv. 4,7 %
Nedre grense for å betale trygdeavgift 39 600 kr
Opptrappingssats 25 %
* Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) vil fremdeles ha 7,8 % trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 7,8 %og 11 % trygdeavgift.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.